Over

Recente artikelen


Data is in steeds grotere mate van belang binnen organisaties. Voor het volgen van de actuele prestaties van de organisatie, het opdoen van kennis over de omgeving waarin de organisatie opereert of het verkennen van potentieel nieuwe markten, data is in alle gevallen een onmisbaar onderdeel in het beslisproces.

Hiernaast draagt de toenemende datageletterdheid van medewerkers eraan bij dat mensen zich comfortabel voelen met het data-gedreven werken. Medewerkers zijn in staat om kritisch te zijn ten aanzien van data, data-gerelateerde vragen te kunnen stellen en data in te kunnen zetten in hun besluitvormingsproces.

Vragen die gesteld worden zijn niet langer “wat kunnen we uit deze data halen?”, maar “welke data kunnen we gebruiken om deze strategische doelstelling te behalen?” of “welke data is nodig om dit proces te optimaliseren?”.

Een ontwikkeling parallel hieraan is dat medewerkers door organisaties steeds vaker in staat worden gesteld om vragen zelfstandig met data te beantwoorden. Niet langer is men afhankelijk van een centrale ICT-afdeling, een “super user” of een externe partij die dit voor hen regelt, maar is men als data- of procesdeskundige zelf in controle.

De Bonte Koning heeft uitgebreide ervaring met performance management en beantwoording van uiteenlopende vraagstukken op het gebied van data-gedreven werken.

Deze ervaring wordt aangeboden in de verschillende diensten die op de website staan benoemd. Daar waar meerdere diensten samenkomen in een product wordt deze genoemd op de pagina producten.