Hotels

Een van de grote uitdagingen waar organisaties tegenaanlopen is het feit dat data is verspreid over meerdere systemen. Ieder systeem heeft doorgaans wel een rapportage of dashboard-functionaliteit ingebouwd, maar wat ontbreekt is een totaaloverzicht over alle systemen heen.

Dit maakt het lastig voor organisaties om de voortgang van het halen van (strategische) doelstellingen op een juiste wijze te kunnen onderbouwen met data.

Met name in de hotel-branche zijn veel losse systemen in gebruik voor specifieke doeleinden. Juist wanneer deze data met elkaar gecombineerd is deze extra waardevol voor sturing binnen de organisatie.

Lees onderdeel data-integratie voor meer informatie over hoe de data uit meerdere bronsystemen kan worden onttrokken en vervolgens wordt gecombineerd.

Primair proces

Overnachtingen

Inzicht in onder meer bezetting, omzet, aantal gasten en business-on-the-books.

Informatie per relevant inzicht zoals periodiciteit, locatie, marktsegment, kanaal, agent en land van herkomst.

Integratie met Property Management Systemen voor koppelen van data en business on the books.

Eten en drinken

Informatie over bezetting van restaurant/bar, omzet en aantal (ontbijt-) gasten en couverts

Informatie per relevant inzicht zoals artikelgroep, artikel, tijd en tafel.

Koppeling met kassasystemen waarbij data per kassa kan worden overgehaald. Afhankelijk van de technische inrichting van het kassasysteem is real-time inzicht mogelijk.

Evenementen en zaalverhuur

Inzicht in capaciteit en verhuurde zalen en georganiseerde evenementen.

Informatie per relevant inzicht zoals marktsegment, dagdelen en periodiciteit.

Koppeling met Property Management Systemen voor inzicht in reserveringen van zaaldelen en bijkomende zaken.

Klanttevredenheid

Weet hoe de klant het verblijf heeft ervaren en gebruik deze informatie in het verbeteren van de dienstverlening.

Informatie afhankelijk van gebruikte onderzoeksmethode, maar onder meer datum, locatie en marktsegment.

Koppeling met vrijwel alle klanttevredenheidssystemen.

Ondersteunende processen

De volgende ondersteunende processen zijn voorzien.

Onderhoud

Inzicht ingepland en ongepland onderhoud aan gebouwen of kamers.

Informatie over onderhoudskosten en beschikbare capaciteit over de tijd.

Personeel

Inzicht in personeelsplanning, verwachte benodigde capaciteit, verzuim en werkelijk geschreven uren.

Informatie over invulling van uren vanuit eigen personeel, inhuur en daaruit voortvloeiende kosten.

Financien

Inzicht in alle geplande omzetten, kosten en marges naar de bekende categorieën zoals periodiciteit, locatie, marktsegment en land van herkomst

Koppeling met financiële systemen voor ontsluiten van grootboek, onderbouwing van balans of overnemen van bestaande rapportage-structuren.

Overzichten

De volgende overzichten zijn voorzien.

Winst- en verliesrekening

Winst- en verliesrekening conform categoriale of functionele indeling. Toont realisatie, begroting en forecast vanuit bronsysteem of planning per proces.

Informatie per inzicht zoals periodiciteit, locatie en marktsegment.

Kasstromen

Meer info volgt

Rapportage

Opstellen van rapportage met informatie uit de diverse processen. Rapporteren kan over diverse inzichten zoals periodiciteit en locatie.

Zie onderdeel rapportage voor meer informatie.


Artikelen

Hieronder een overzicht van alle artikelen gerelateerd aan hotels.


Meer info?

Geïnteresseerd en behoefte aan meer informatie? Vul dan hieronder je gegevens in en er wordt contact met je opgenomen.