Budgettering en forecasting

Budgettering, forecasting en in diezelfde adem ook vaak genoemd met de term planning. Een bekend fenomeen voor veel organisaties, waarbij doorgaans na de zomer wordt gestart met het opstellen van het benodigde budget voor het komende jaar.

De afdeling planning en control gaat de organisatie door om in grote en complexe Excel-bestanden bij budgethouders op te halen wat men verwacht te gaan doen in het komende jaar. Resultaat: input voor een (doorgaans) financiële begroting voor de duur van een geheel kalenderjaar.

Aanleiding

Hoewel dit proces prima voorziet in de behoefte van de afdeling planning en control is dit voor de verantwoordelijken vanuit de organisatie niet altijd een proces wat aansluit bij hun behoefte.

Vanuit de organisatie is men gewend om vanuit herkenbare en termen te werken. Zo zal een afdeling productontwikkeling willen plannen op productcategorieën en technieken, de afdeling personeel en organisatie op ziekteverzuim, verwachte capaciteitsbehoefte en personele bezetting, of de afdeling verkoop op verwachte afzet per klant of marktsegment. Dit worden de verschillende drivers genoemd.

De input vanuit de organisatie leidt uiteindelijk tot de financiële overzichten waar de afdeling planning en control op stuurt.

Een ander fenomeen is de term Rolling Forecast. Dit houdt in dat er niet langer naar een horizon van 1 komend kalenderjaar wordt gekeken, maar dat er continue naar een vaste horizon van een x-aantal periodes wordt gekeken. Een periodiciteit kan zijn tertiaal, kwartaal, maand, week, dag of zelfs uur.
Per genoemde driver is dan bijvoorbeeld de volgende data voorhanden om op te plannen:

 • 4 Kwartalen achteruit kijken realisatie
 • 2 Kwartalen vooruit kijken op weekniveau
 • 4 Kwartalen vooruit kijken op kwartaalniveau

Uitgangpsunten

 • Driver-based sturen op realisatie, forecast en budget
 • Rolling forecast dynamische vooruitblik van bijvoorbeeld anderhalf jaar
 • Workflow gedreven per proces, afdeling, bedrijfsonderdeel
 • Gedetailleerd versiebeheer maakt scenario-analyses mogelijk
 • Input vanuit de business zelf, niet bedacht door de afdeling planning en control
 • Rapportage op voortgang vanuit de drivers
 • Opvoer van normen en doelen ter ondersteuning van strategie
 • Rapporteer onder meer naar winst- en verliesrekening, balans, capex en HRM.

Artikelen

Hieronder een overzicht van alle artikelen gerelateerd aan budgettering en forecasting.


Meer info

Geïnteresseerd en behoefte aan meer informatie? Vul dan hieronder je gegevens in en er wordt contact met je opgenomen.